46.општинска смотра рецитовања ,,Максим Јекнић“

Општинска такмичења из биологије и техничког образовања
15. март 2014.
Општинско такмичење из историје
22. март 2014.