Уколико сте у нашој школи први пут, сигурно ћете се снаћи, јер наша школа заиста није велика, али је, видећете и сами, изузетно пријатна. Наше особље ће вам одмах на улазу прискочити у помоћ, као и дежурни радник школе.

Уколико вам треба неко од административних радника или наставника из хола скрените улево, па потом уз степенице. Ту су директор, секретар, педагошко-психолошка служба, а уколико час није у току, можете у зборници пронаћи наставнике и учитеље.

У приземљу се налазе учионице нижих разреда, као и трпезарија и фискултурна сала.

На првом спрату су кабинети предметне наставе.

На првом спрату се такође налазе и библиотека, педагошко – психолошка служба, зборница и канцеларија директора и административне службе.

Наша школа води рачуна о томе да учионице треба да буду опремљене тако да одговарају потребама ученика 21.века. Данашње генерације ученика одрастају уз дигиталне технологије и свакодневно их користе, тако да и наша школа полако уводи концепт паметне учионице. Овај концепт укључује учионицу која је технолошки унапређена и промовише креативно учење без просторних и временских ограничења.