21.02.2024. год.

Завршни рачун за 2023. годину

10.01.2024. год.

Финансијски план за 2024. годину

Годишњи план рада школе за школску 2023/2024. год.
Школски програм 2022/2026. год.
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 2022/2023. год.
Извештај о самовредновању за школску 2022/2023. год.
Школски развојни план 2019-2024. год.
Финансијски план за 2023. годину
Завршни рачун за 2022. годину

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Пословник о раду школског одбора
Пословник о раду ученичког парламента
Пословник о раду Савета родитеља
Правила понашања у школи
Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе школске 2021/2022. године
Завршни рачун за 2021. годину
Финансијски план за 2022. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Правилник о организацији и систематизацији послова 14.09.2023. год.
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину
Финансијски план за 2021. годину
Завршни рачун за 2020. годину

 

14.09.2021. год.

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе школске 2020/2021. године
Годишњи план рада школе за 2020/2021. годину

 

14.09.2020. год.

Завршни рачун за 2019. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2019/2020. годину

 

15.09.2019. год.

Годишњи план рада школе за 2019/2020. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2018/2019. годину

 

26.06.2019. год.

Школски развојни план 2019/2024.

 

2019. год.

Лице за заштиту података о личности – секретар школе Бранка Килић, контакт 0606370370 у 2019. год.

 

15.09.2018. год.

Годишњи план рада за школску 2018/2019. год.
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 2017/2018. год.

………………………….

Завршни рачун за 2017. годину
Статут ОШ “Вељко Влаховић“ Крушчић
Евалуација ИОП-а