pripremna

За ученике осмог разреда се  организује припремна настава у јуну интензивније него током године, из српског језика, математике и из предмета хемија, физика, биологија, историја и географија обухваћени комбинованим тестом.