Драгица Радмановић (директор школе)
Маријана Каљевић (психолог)
Марина Миљевић (педагог)
Снежана Влаовић (1. разред)
Мирјана Баџа (2. разред)
 Јелена Беговић (3. разред)
Весна Радуловић (4. разред)

Горан Ерић (српски језик)
Кристина Мишовић (енглески језик – нижи разреди)
Александра Шевић (енглески језик – виши разреди)
Наташа Бадњар (ликовна култура)
Славко Рац (техничко образовање)
Михаило Лојпур (математика)
Љупка Петковић (физика)
Јадранка Лазаревски (историја, грађанско васпитање)
Сања Поповић (географија)
Милана Драганић (руски језик)
Уна Милићевић (немачки језик)
Оља Миросављев (биологија)
Кристина Ханчар (хемија)
Владан Маравић (информатика)
Лидија Пашо (музичка култура)
Татјана Тошић (православни катихизис)
Мирослав (Платон) Салак (католички вјеронаук)
Горан Вјештица (физичко васпитање)
Кристина Мишовић и Тања Сератлић (библиотека)