skola171208Изградњом цркве у месту 1772. године отворена је и прва школа за основно образовање деце. Школа је била под управом цркве. Године 1800. изграђена је, у немачком делу села, једна учионица за ученике немачке припадности. Убрзо након тога саграђена је и школа за ученике са наставом на српскохрватском језику. Ученицима је било омогућено изучавање матерњег језика, а у наставном распореду имали су мађарски или немачки језик.
Током ИИ Светског рата настава се изводи на мађарском и немачком језику, а после рата на мађарском и српскохртватском.

Доласком колониста из Црне Горе почиње са радом четвороразредна основна школа поред које ради и пети разред више Народне школе, а потом је пети разред више Народне школе претворен у први разред прогимназије.

Данашња школа носи назив по истакнутом револуционару – хуманисти – Вељку Влаховићу.

Школа има једанаест учионица. Опремљене кабинете за физику, хемију, биологију и информатку. Спортску халу за извођење наставе физичког васпитања као и кошаркашки терен.

Ученици наше школе постижу добре резултате на свим такмичењима, ту су и многобројне награде из дечјег драмског стваралаштва.

У склопу школске зграде налази се и предшколска установа.

Инвестицијом Општине Кула у 2006/2007. год. школа је сређена: замењени су подови, школа је окречена, стављена фасада и ограда, реконструисан је и стари део крова.
До почетка школске године биће осветљени школски терени за мали фудбал и рукомет.
У наредном периоду очекује нас набавка модерне технике за унапређивање наставе.