Јавна набавка

23. avgusta 2017.

Јавна набавка добара – Исхрана ученика у ОШ ”Вељко Влаховић” (ОРН: 1500000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација 05.09.2017. год. Одлука о додели уговора 19.09.2017. год. Обавештење о закљученом уговору
24. februara 2017.

Јавна набавка добара – електрична енергија

Одлука о додели уговора
1. januara 2017.

План јавне набавке за 2017. годину

План јавне набавке за 2017. годину
23. februara 2016.

Јавна набавка добара – елекрична енергија (ОПН 09310000)

Конкурсна документација Табеларни преглед
1. januara 2016.

План јавне набавке за 2016. годину

ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКА ЗА 2016. ГОДИНУ
20. avgusta 2015.

Набавка добара – Исхрана ученика у ОШ ”Вељко Влаховић” Кушчић (храна, пиће, дуван и сродни производи- шифра: 15000000)

Позив за подношење понуда Конкурсна документација