Међународни дан особа са инвалидитетом

Међународни дан борбе против хив-а
1. decembra 2014.
Прослава школске славе
27. januara 2015.

Међународни дан особа са инвалидитетом

invalidi_031214Чланови Ђачког парламента су 03.децембра 2014. године, пригодним паноом обележили Међународни дан особа са инвалидитетом са циљем да се скрене пажња на проблеме с којима се суочавају ове особе, као што су искљученост из друштва, сиромаштво и незапосленост. Посебно је истакнута важност да се особама са инвалидитетом треба омогућити равноправно учешће у друштву.