Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan borbe protiv hiv-a
1. decembra 2014.
Proslava školske slave
27. januara 2015.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

invalidi_031214Članovi Đačkog parlamenta su 03.decembra 2014. godine, prigodnim panoom obeležili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom sa ciljem da se skrene pažnja na probleme s kojima se suočavaju ove osobe, kao što su isključenost iz društva, siromaštvo i nezaposlenost. Posebno je istaknuta važnost da se osobama sa invaliditetom treba omogućiti ravnopravno učešće u društvu.