Kutak za profesionalnu orijentaciju

Donacija za Plavu pticu Kula
15. marta 2013.
Likovna sekcija
8. maja 2013.

Kutak za profesionalnu orijentaciju

Plan rada u oblasti Profesionalne orijentacije sadrži i izradu likovnih i literarnih radova učenika na određene teme.
Prikazani su literarni radovi učenika V razreda na temu ”Moj hobi” i VI razreda na temu ”Zanimanje o kojem najviše razmišljam”.
Likovne radove uradili su učenici I razreda na temu ”Moje obaveze u kući” i učenici II razreda ”Moji roditelji na poslu”.