Прослава Светог Саве

План јавне набавке за 2017. годину
1. јануара 2017.
Дан државности
14. фебруара 2017.