Акција Ученичког парламента – стоп насиљу и наркоманији

Јавна набавка – набавка добара у области енергетике набавка добара-елекричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000, електрична енергија)
1. februara 2018.
Сове у нашем комшилуку
17. februara 2018.

Акција Ученичког парламента – стоп насиљу и наркоманији

Чланови Ученичког парламента су у сарадњи са психологом Маријаном Каљевић и наставником информатике Владаном Маравићем припремили презентације и одржали предавање. Јован Булатовић, ученик осмог разреда је говорио о проблему наркоманије, а Алекса Булатовић, ученик седмог разреда о наиљу. У договору са наставницима грађанског васпитања и веронауке, сва одељења виших разреда су присуствовали предавању. Након презентација, дискутовано јр са ученицима о ова два велика друштвена проблема.