Akcija Učeničkog parlamenta – stop nasilju i narkomaniji

Javna nabavka – nabavka dobara u oblasti energetike nabavka dobara-elekrične energije za potpuno snabdevanje (OPN: 0931000, električna energija)
1. februara 2018.
Sove u našem komšiluku
17. februara 2018.

Akcija Učeničkog parlamenta – stop nasilju i narkomaniji

Članovi Učeničkog parlamenta su u saradnji sa psihologom Marijanom Kaljević i nastavnikom informatike Vladanom Maravićem pripremili prezentacije i održali predavanje. Jovan Bulatović, učenik osmog razreda je govorio o problemu narkomanije, a Aleksa Bulatović, učenik sedmog razreda o nailju. U dogovoru sa nastavnicima građanskog vaspitanja i veronauke, sva odeljenja viših razreda su prisustvovali predavanju. Nakon prezentacija, diskutovano jr sa učenicima o ova dva velika društvena problema.