Plan aktivnosti za dečju nedelju

Poseta Sektratara MZ našoj školi
26. septembra 2018.
Poseta prvaka Mesnoj zajednici
1. oktobra 2018.

Plan aktivnosti za dečju nedelju

Ponedeljak:  
-Konvencija o pravima deteta
-Poseta Mesnoj zajednici (1. razred)

Utorak:  
-Dan posvećen igri sa logom Dečje nedelje ,,Moje pravo da živim srećno i zdravo”.
-Crtanje kredama u boji u dvorištu škole

Sreda
-,,Svako svoga učitelja ima” – dan za dečje kreativno stvaralaštvo

Četvrtak:
-Dan zagrljaja – druženje odeljenskih zajednica
-Poseta dece iz vrtića školskoj biblioteci

Petak:  
-Program za prvake

Radionica učeničkog parlamenta ,,Različiti, a isti” sa učenicima 4.razreda.