Различити, а исти

Програм за прваке
5. oktobra 2018.
Спортски дан
6. oktobra 2018.

Различити, а исти

Дана, 5.10.2018. године у оквиру Дечије недеље Ученички парламент уз

помоћ педагога школе Александром Бајац одржао је радионицу ученицима четвртогразреда. Сви ученици су активно учествовали и на крају одговорили на задати циљ. Закључили су да је толеранција када поштујемо иуважавамо једни друге без обзира на веру, расу, изглед, верисповест.

Ученици су били задовољни и на крају су сами креирали Бонтон толеранције у свом разреду.

Фото галерија