Čuvari prirode

Internet kao sredstvo savremene nastave i učenja – seminar
13. oktobra 2018.
Peđolino oduševio naše učenike
25. oktobra 2018.

Čuvari prirode

U okviru slobodnih nastavnih aktivnosti, učenici 5. i 6. razreda su opredeljeni za predmet čuvari prirode. Dolazak jesenjih dana podstakao nas je da napravimo interesantan i zanimljiv kolaž jesenjeg lišća, koristeći prirodan materijal, sveće i vodene boje. Učenici rado pristupaju izradi ovakvih edukativnih razglednica koje ih podstiču na dalje preventivno delevanje u zaštiti prirodnog okruženja. Cilj nam je da ojačamo ekološku svest učenika i razvijemo pozitivno ekološko ponašanje.

Foto galerija