Спортске секције

Ликовна секција
8. maja 2013.
Весели математичари
8. maja 2013.

Спортске секције

У нашој школи раде бројне спортске секције. Под стручним надзором професора физичког васпитања раде секције малог фудбала, кошарке одбојке, рукомета, стоног тениса и друге. Ове спортско-рекреативне активности битно утичу на психо-моторни развој ученика, који се радо и у великом броју баве спортом и постижу значајне резултате на свим нивоима такмичења.