Projektna nastava „Razglednice iz Kruščića“

Obeležen Međunarodni dan tolerancije
17. novembra 2018.
Ekologija u osmom razredu
20. novembra 2018.

Projektna nastava „Razglednice iz Kruščića“

Projektna nastava sa svim svojim elementima kod učenika razvija međupredmetne kompetencije koje doprinose razvoju kompetencija za učenje, odgovornog  učešća u demokratskom društvu, estetičke kompetencije,  komunikacije, odgovornog odnosa prema okolini i odgovornog odnosa prema zdravlju.

Cilj projekta: osposobljavanje učenika  za posmatranje i uočavanje promena u svojoj okoline i doprinos njenom očuvanju.

Nastave slobodnih nastavnih aktivnosti čuvari prirode zasnovana je na razvijanju funkcionalne pismenosti iz oblasti zaštite životne sredine, usvajanju i primeni koncepta održivog razvoja i ostvarivanje obrazovanja o kvalitetu života. U okviru nastavne teme Položaj i uloga čoveka u prirodi učenici su stekli bazična znanja na osnovu kojih su mogli da uoče pozitivne i negativne primere ponašanja ljudi prema prirodi. Ova saznanja su pretočili u interesantne razglednice.

Foto galerija