Пројектна настава „Разгледнице из Крушчића“

Обележен Међународни дан толеранције
17. novembra 2018.
Екологија у осмом разреду
20. novembra 2018.

Пројектна настава „Разгледнице из Крушчића“

Пројектна настава са свим својим елементима код ученика развија међупредметне компетенције које доприносе развоју компетенција за учење, одговорног  учешћа у демократском друштву, естетичке компетенције,  комуникације, одговорног односа према околини и одговорног односа према здрављу.

Циљ пројекта: оспособљавање ученика  за посматрање и уочавање промена у својој околине и допринос њеном очувању.

Наставе слободних наставних активности чувари природе заснована је на развијању функционалне писмености из области заштите животне средине, усвајању и примени концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота. У оквиру наставне теме Положај и улога човека у природи ученици су стекли базична знања на основу којих су могли да уоче позитивне и негативне примере понашања људи према природи. Ова сазнања су преточили у интересантне разгледнице.

Фото галерија