Екологија у осмом разреду

Пројектна настава „Разгледнице из Крушчића“
20. novembra 2018.
Међународни дан борбе против AIDSA
30. novembra 2018.

Екологија у осмом разреду

Циљеви и задаци  биологије у осмом разреду су да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине уз примену концепта одрживог развоја.

Ученици треба да формирају позитивни однос према учењу биологије, заштити и очувању природе и непосредног окружења. Применом знања, повезивањем новонаученог са већ познатим, оспособљавањем ученика за прикупљање података мотивишемо ученике на то да се са љубављу односе према природи.

Ученице осмом разреда су се потрудиле да на занимљив начин прикажу своја знања из области екологије.

Фото галерија