Весели математичари

Спортске секције
8. maja 2013.
Љубитељи физике
8. maja 2013.

Весели математичари

Овде се окупљају ученици којима математика није баук, већ задовољство, изазов.
Кроз различите активности деца овде уче, забавњају се, мотивишу се да решавају проблеме.
Велика предност се даје практичној применљивости њихових знања и умења у свакодневном животу.