Обавештење

Опет креће пролеће…
20. marta 2019.
Екскурзија ученика I – IV разреда
13. aprila 2019.

Обавештење

-УПИС У ПРВИ РАЗРЕД- ШКОЛСКА 2019/2020 ГОДИНА

УПИС ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2019.ГОДИНЕ ДО 31.05.2019.ГОДИНЕ КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ, УТОРКОМ  И ПЕТКОМ ОД 8,00 ДО 13,00 ЧАСОВА.

У ПРВИ РАЗДРЕД УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2012. ГОДИНЕ ДО 28.02.2013.ГОДИНЕ

ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ И ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ МАРТ-АВГУСТ 2013. ГОДИНЕ НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, НАКОН ПРОВЕРЕ СПРЕМНОСТИ ЗА ПОЛАЗАК  У  ШКОЛУ КОД ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. ИЗВОД ИЗ   МАТИЧНЕ   КЊИГЕ   РОЂЕНИХ
  2. ПОТВРДА О   ПРЕБИВАЛИШТУ
  3. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ
  4. УВЕРЕЊЕ  О   ПОХАЂАЊУ   ПРИПРЕМНОГ   ПРЕДШКОЛСКОГ   ПРОГРАМА

Родитељи, односно други законски заступници,  нису у обавези да Школи, приликом уписа ученика, достављају Извод из матичне књиге рођених и Потврду о пребивалишту у папирној форми, већ имају могућност да поднесу захтев да Школа, у њихово име, наведена документа прибави електронским путем, у складу са Законом о електронској управи ( Сл. гланик РС бр. 27/18).

Родитељи, односно други законски заступници, и поред наведеног, могу и даље, по свом избору, наведена документа достављати Школи у папирној форми.

НАКОН УПИСА ДЕТЕТА ЗАКАЗУЈЕ СЕ ТЕСТИРАЊЕ КОД ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА.

Директор
Весна Медојевић