Obaveštenje

Opet kreće proleće…
20. marta 2019.
Ekskurzija učenika I – IV razreda
13. aprila 2019.

Obaveštenje

-UPIS U PRVI RAZRED- ŠKOLSKA 2019/2020 GODINA

UPIS ĆE SE OBAVLjATI U PERIODU OD 01.04.2019.GODINE DO 31.05.2019.GODINE KOD SEKRETARA ŠKOLE, UTORKOM  I PETKOM OD 8,00 DO 13,00 ČASOVA.

U PRVI RAZDRED UPISUJU SE DECA ROĐENA U PERIODU OD 01.03.2012. GODINE DO 28.02.2013.GODINE

ZA UPIS U PRVI RAZRED SE MOGU PRIJAVITI I DECA ROĐENA U PERIODU MART-AVGUST 2013. GODINE NA ZAHTEV RODITELjA, NAKON PROVERE SPREMNOSTI ZA POLAZAK  U  ŠKOLU KOD ŠKOLSKOG PSIHOLOGA.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. IZVOD IZ   MATIČNE   KNjIGE   ROĐENIH
  2. POTVRDA O   PREBIVALIŠTU
  3. LEKARSKO UVERENjE
  4. UVERENjE  O   POHAĐANjU   PRIPREMNOG   PREDŠKOLSKOG   PROGRAMA

Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici,  nisu u obavezi da Školi, prilikom upisa učenika, dostavljaju Izvod iz matične knjige rođenih i Potvrdu o prebivalištu u papirnoj formi, već imaju mogućnost da podnesu zahtev da Škola, u njihovo ime, navedena dokumenta pribavi elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi ( Sl. glanik RS br. 27/18).

Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, i pored navedenog, mogu i dalje, po svom izboru, navedena dokumenta dostavljati Školi u papirnoj formi.

NAKON UPISA DETETA ZAKAZUJE SE TESTIRANjE KOD ŠKOLSKOG PEDAGOGA I PSIHOLOGA.

Direktor
Vesna Medojević