Полагање мале матуре

Јавна набавка, радови – инвестиционо одржавање (ОПН: 45420000)
17. juna 2019.
Јавна набавка добара – Исхрана ученика (ОПН: 15000000)
20. avgusta 2019.

Полагање мале матуре

Полагање мале матуре почело је 17.06.2019. године решавањем тестова из српског језика. Ученици осмог разреда су дана, 19.06.2019. године решавали комбимовани тест који се састојао од питања из пет предмета – физике, хемије, географије, историје и биологије, а 20.06.2019. године тест из математике. Целокупан процес полагања испита су контролисали дежурни наставници и супервизори.