Polaganje male mature

Javna nabavka, radovi – investiciono održavanje (OPN: 45420000)
17. juna 2019.
Javna nabavka dobara – Ishrana učenika (OPN: 15000000)
20. avgusta 2019.

Polaganje male mature

Polaganje male mature počelo je 17.06.2019. godine rešavanjem testova iz srpskog jezika. Učenici osmog razreda su dana, 19.06.2019. godine rešavali kombimovani test koji se sastojao od pitanja iz pet predmeta – fizike, hemije, geografije, istorije i biologije, a 20.06.2019. godine test iz matematike. Celokupan proces polaganja ispita su kontrolisali dežurni nastavnici i supervizori.