Konvencija o pravima deteta

U tuđim cipelama na časovima biologije
7. oktobra 2019.
Ukrašavanje školskog dvorišta
7. oktobra 2019.

Konvencija o pravima deteta

Prvog dana Dečje nedelje održana je prezentacija o pravima deteta. Predavanje je održala učiteljica Snežana Vlaović. Osim što su se naši učenici podsetili na to koja prava im garantuje ova Konvencija, osnovni akcenat ovog predavanja je stavljen na to da se prava i obaveze ne mogu posmatrati odvojeno jedni od drugih. Moramo misliti i na to da mi prema drugim ljudima imamo i određenih odgovornosti/obaveza, kao što, s druge strane, takve odgovornosti i obaveze drugih postoje prema nama. Dve temeljne obaveze koje imamo prema drugima jesu poštovanje i tolerancija.

Foto galerija