Humanitarna akcija

Projektna nastava – ,,Pričala mi moja baka”
17. oktobra 2019.
Javna nabavka dobara – energenti za grejnu sezonu 2019/2020. godinu (OPN: 09100000)
22. oktobra 2019.

Humanitarna akcija

Svake godine u okviru Dečje nedelje, naša škola u saradnji sa Društvom invalida za dečju i cerebralnu paralizu organizuje humanitarnu akciju kojom se pomaže ovom Udruženju koje se bavi ostvarivanjem zdravstvene, socijalne i pravne zaštite osoba sa invaliditetom, naročito dece.  U ime naše dugogodišnje saradnje, predstavnici ovog udruženja su poklonili našoj školi sliku, odnosno umetničku fotografiju naše škole. U ime škole, zahvaljujemo se na ovom lepom poklonu.