Obaveštenje o izmeni školskog kalendara

Međunarodni dečji likovni konkurs  Mini restART
20. marta 2020.
Poštovani roditelji,
27. marta 2020.

Obaveštenje o izmeni školskog kalendara

Obaveštenje o izmeni školskog kalendara obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu možete preuzeti …OVDE.