Дуално образовање

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину
30. maja 2020.
Ликовна колонија
6. juna 2020.

Дуално образовање

Поштовани,

С обзиром да је за упис у школску 2020/2021. годину Конкурсом за упис ученика у средњу школу предвиђен одређен број места за упис у образовне профиле по дуалном моделу, утврђен је додатни поступак за пријаву о намери ученика који желе да упишу ова одељења. Овај поступак прописан је чл. 87-90. Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, број 76/20). Молимо вас да се упознате са наведеним члановима Правилника.

Молимо вас да у Конкурсу у делу који се односи на одређену школску управу и окружну комисију посебно обратите пажњу на образовне профиле по дуалном моделу, како бисте спровели радње у поступку, од којих је прва пријава о намери ученика у упису у образовни профил по дуланом моделу.

На почетку је битно нагласити основну информацију:

– ученик, његов родитељ односно други законски заступник, попуњава пријаву о намери ученика за упис у образовни профил по дуалном моделу.

Ово је основна информација и потребно је истаћи у разговору са ученицима, родитељима односно другим законским заступницима, да се у овом тренутку ради само о исказивању намере да ученик упише образовни профил по дуалном моделу. Дакле, у овом тренутку није реч о попуњавању листе жеља. Као што је јасно из чланова Правилника о упису ученика, ученици обављају све радње као и остали ученици, најпре, обављају завршни испит.

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу.

Следећа важна информација је да попуњавањем ове пријаве, која исказује намеру ученика да упише образовни профил по дуалном моделу, ученик не губи могућност и право да конкурише за остале образовне профиле, који нису по дуалном моделу.

Пријаве у основним школама обавиће се 04. и 05. јуна 2020. године.

Молимо вас да проучите образац пријаве. Такође, основне школе попуњавају и збирну табелу коју ћемо доставити у прилогу и достављају је окружној комисији. Уз збирну табелу основне школе достављају и по један примерак пријаве сваког ученика. Збирне табеле са изјавама ученика основне школе достављају окружној комисији најкасније до среде 10. јуна 2020. године до 15 часова.

Молимо вас да поштујете ове рокове, с обзиром на рокове за унос и обраду података. У ту сврху, потребно је да одељењске старешине одељења осмог разреда обавесте ученике, њихове родитеље односно друге законске заступнике о овом поступку и провере да ли су се заинтересовани ученици пријавили.