Сакупљање чепова- за „Плаву птицу“

Мој тајни пријатељ
9. oktobra 2020.
Хуманитарна помоћ „За Ђину“
14. oktobra 2020.

Сакупљање чепова- за „Плаву птицу“

Пети дан Дечје недеље је дан посвећен инклузији. Инклузија подразумева право све деце нао бразовање, у складу са њиховим потребама, почевши од претшколског узраста,  до високог образовања. Деца са посебним потребама треба да буду поштована и прихваћена, али им треба обезбедити подршку и помоћ.  Циљ ове акције је да се нашим другарима из ,,Плаве птице” обезбеде одговарајућа средства како би се они што активније  укључили у друштво у границама својих способности.

Фото галерија