Распоред писмених провера

ПЕТИ  РАЗРЕД

 

Наставни предмет

Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик 3 2 3 3 2 3 1 2
Енглески језик 1 1 1 1
Немачки језик
Математика 9 16 27 37 6 15 24 31
Историја
Географија 1 1
Биологија 2 4

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

 

Наставни предмет

Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик 3 2 3 2 4 2 3 3 3
Енглески језик 1 1 1 1
Немачки језик
Математика 9 17 27 37 7 13 23 33
Историја
Географија 1 1 1
Физика 4 3
Биологија 2 4

 

СЕДМИ РАЗРЕД

 

Наставни предмет

Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик 3 2 2 1 2 3 3 3 3
Енглески језик 1 1 1 1
Руски језик 3 2 4
Математика 9 17 27 36 5 12 23 31
Историја
Географија 1 1 1
Физика 2 2
Биологија 3 4
Хемија 2 3 3

 

ОСМИ РАЗРЕД

 

Наставни предмет

Распоред писмених задатака Распоред контролних задатака
IX X XI XII I II III IV V VI IX X XI XII I II III IV V VI
Српски језик 2 1 2 2 4 2 2 3 3
Енглески језик 1 1 1 1
Руски језик 2 2 3
Математика 9 17 27 35 6 14 24 30
Историја
Географија 1 1 1
Физика 1 3
Биологија 2 3
Хемја 2 4 3