План рада установе за период од 07.06. до 20.06.2023. год.