Наставно

nastavno

Весна Медојевић (директор школе)
Маријана Каљевић (психолиг)
Александра Бајац (педагог)

Мирјана Баџа   (1. разред)
Драгица Радмановић  (2. разред)
Весна Радуловић   (3. разред)
Снежана Влаовић  (4. разред)

Горан Ерић (Српскијезик)
Кристина Мишовић (Енглески језик – нижи разреди)
Александар Бијелић (Енглески језик – виши разреди)
Наташа Бадњар (Ликовна култура)
Славко Рац (Техничко образовање)
Михаило Лојпур (Математика)
Тајана Чубрић (Физика)
Јадранка Лазаревски (Историја, Грађанско васпитање)
Александра Виславски (Географија)
Зорка  Дедеић  (Рускијезик)
Оља Миросављев (Биологија)
Кристина Војчина  (Хемија)
Владан Маравић (Информатика)
Лидија Пашо (Музичка култура)
Жељко Кежић (Православни катихизис)
Ана Нађ (Католичка веронаука)
Горан Вјештица (Физичко васпитање)