Nastavno

nastavno

Vesna Medojević (direktor škole)
Marijana Kaljević (psiholig)
Aleksandra Bajac (pedagog)

Mirjana Badža   (1. razred)
Dragica Radmanović  (2. razred)
Vesna Radulović   (3. razred)
Snežana Vlaović  (4. razred)

Goran Erić (Srpskijezik)
Kristina Mišović (Engleski jezik – niži razredi)
Aleksandar Bijelić (Engleski jezik – viši razredi)
Nataša Badnjar (Likovna kultura)
Slavko Rac (Tehničko obrazovanje)
Mihailo Lojpur (Matematika)
Tajana Čubrić (Fizika)
Jadranka Lazarevski (Istorija, Građansko vaspitanje)
Aleksandra Vislavski (Geografija)
Zorka  Dedeić  (Ruskijezik)
Olja Mirosavljev (Biologija)
Kristina Vojčina  (Hemija)
Vladan Maravić (Informatika)
Lidija Pašo (Muzička kultura)
Željko Kežić (Pravoslavni katihizis)
Ana Nađ (Katolička veronauka)
Goran Vještica (Fizičko vaspitanje)