Додатна

dodatnaДодатна настава се организује за ученике који могу и желе више него што је предвиђено планом и програмом.

У нижим разредима додатна настава се организује из математике.

Од V до VIII разреда додатна настава се организује за све предмете.