dodatnaДодатна настава се организује за ученике који могу и желе више него што је предвиђено планом и програмом.

У нижим разредима додатна настава се организује из математике.

Од V до VIII разреда додатна настава се организује за све предмете.

наставник Предмет допунска додатна Секција
Горан Ерић Српскијезик Петак 7. час    
Алeксандра Шевић Енглескијезик Понедељак 7. час    
НаташаБадњар Ликовнакултура      
СлавкоРац Технка итехнологија      
Михаило Лојпур Математика Уторак 0 час Среда 0 час Четвртак 0 час
Кристина Војчина Физика, Хемија Четвртак 0 час Четвртак 7. час  
Јадранка

Лазаревски

Историја Петак 6. час Уторак 0 час Уторак 7 час
Сања Поповић Географија Понедељак 7. час Понедељак 7. час  
ОљаМиросављев Биологија Среда 7. час Петак 7. час  
Милана Драганић Руски језик Среда 8. час Среда 8. час  
МаравићВладан информатика      
ЛидијаПашо музичка култура      
Горан Вјештица физичко васпитање      
Снежана Влаовић Учитељица Среда 5. час Четвртак 6. час Петак 5. час
Весна Радуловић Учитељица Четвртак 5. час    
Миљана Јововић Учитељица Петак 5. час    
Мирјана Баџа Учитељица Петак 5. час    
Кристина Мишовић Наставник енглеског језика

Библиотекар/

     
Тања Сератлић Немачки језик Среда 0. час