Takmičenje za najorginaliju masku 11.10.2013. god.