Допунска

dopunskaЗа ученике се организује и допунска настава. На овим часовима ученици допуњују своја знања из области које су пропустили услед болести или неког другог разлога.

У нижим разредима се организују допунски часови из српског језика и математике.

У предметној настави: српски језик, енглески језик, руски језик, математика, физика, хемија, биологија, историја и географија.