Dopunska

dopunskaZa učenike se organizuje i dopunska nastava. Na ovim časovima učenici dopunjuju svoja znanja iz oblasti koje su propustili usled bolesti ili nekog drugog razloga.

U nižim razredima se organizuju dopunski časovi iz srpskog jezika i matematike.

U predmetnoj nastavi: srpski jezik, engleski jezik, ruski jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, istorija i geografija.