”Uspavana lepotica” dramski studio ”Luča” Kruščić 08.04.2013. god.