Трећи састанак актива првог разреда 19.05.2016. год.