Treći sastanak aktiva prvog razreda 19.05.2016. god.