Екскурзија ученика I – IV разреда 13.04.2019. год.