Потписан Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину, Нови Сад 25.04.2019. год.