Sportske aktivnosti – takmičenje u fudbalu 09.10.2019. god.