Спортске активности – такмичење у фудбалу 09.10.2019. год.