Poseta članova opštinske uprave našoj školi 04.11.2019. god.