Одржан огледни час ученицима четвртог разреда 04.11.2019. год.