Прослава Светог Саве у храму у Црвенки 27.01.2020. год.