Ликовна култура током „наставе на даљину“ 13.04.2020. год.