Презентација Дечје недеље –  Конвенција о правима детета 05.10.2020. год.