Завршено постављање плочица на улазу у спортску салу 22.10.2020. год.