Дан државности

Набавка електричне енергије набавка добара-електричне енергије према техничкој спецификацији (OPH: 0931000, електрична енергија
11. фебруар 2015.
Донација школској библиотеци
20. фебруар 2015.