Дани отворених врата

Дан мира – спортске активности
21. септембар 2019.
Дан добровољних ватрогасаца Србије
27. септембар 2019.