24. септембар ПОНЕДЕЉАК
16. октобар УТОРАК
14. новембар СРЕДА
 6. децембар ЧЕТВРТАК
18. јануар ПЕТАК
11. фебруар ПОНЕДЕЉАК
19. март УТОРАК
17. април СРЕДА
16. мај ЧЕТВРТАК