Дечија недеља

Међународни дан мира
21. септембар 2020.
Презентација Дечје недеље –  Конвенција о правима детета
5. октобар 2020.