Дечја недеља

Предавање о обновљеним изворима енергије
30. септембар 2011.
Дан школе
11. новембар 2011.