Информације о завршном испиту и упису у средње школе

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда – 9.04.2021. и 10.04.2021
22. март 2021.
Оцењивање у условима наставе на даљину
25. март 2021.