Измена школског календара за ОШ

Оцењивање у условима наставе на даљину
25. март 2021.
Нови намештај за ОШ „Вељко Влаховић“ у Крушчићу
26. март 2021.