2017. година ……………………………………………………………………………………………………..

План јавне набавке за 2017. годину

 

24.02.2017. год.

Јавна набавка добара – електрична енергија

Одлука о додели уговора

 

 

2016. година ……………………………………………………………………………………………………..

ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКА ЗА 2016. ГОДИНУ

23.02.2016. год.

Јавна набавка добара – елекрична енергија (ОПН 09310000)

Конкурсна документација
Табеларни преглед

 

2015. година ……………………………………………………………………………………………………..

20.08.2015. год.

Набавка добара – Исхрана ученика у ОШ “Вељко Влаховић“ Кушчић (храна, пиће, дуван и сродни производи- шифра: 15000000)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

23.06.2015. год.

Јавна набавка мале вреднсоти- набавка радова – Санација школског дворишта у ОШ “Вељко Влаховић“ Крушчић

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

02.06.2015. год.

Јавна набавка мале вредности: набавка радова – Санација школског дворишта у ОШ “Вељко Влаховић“

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

19.05.2015. год.

Јавна набавка радова: Пресвлачење спортских терена (радови на обављању спортих терена) – шифра 45236119

Позив за подношење пријаве
Конкусна документација

 

11.02.2015. год.

Набавка електричне енергије набавка добара-електричне енергије према техничкој спецификацији (OPH: 0931000, електрична енергија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Табеларни преглед
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава